Hemke Falsema opent eerste wokerestaurant Monsterdam: exclusief interview!

De burgemeester van Monsterdam, Hemke Falsema, knipte dit weekend het lint door bij de feestelijke opening van het eerste wokerestaurant in haar gemeente. Er zullen de komende jaren, als het aan het college van B en W ligt, nog honderden wokerestaurants volgen. Nieuwsportaal STRAKS.nl was erbij en sprak uitgebreid met Falsema voor dit exclusieve interview.

De zon kwam er speciaal nog even voor tevoorschijn op deze anders wat druilerige winterdag in februari. Aan de rand van Monsterdam, naast de meubelboulevard en dicht bij de uitvalswegen richting de snelweg, realiseerde een speciaal consortium met subsidie van de gemeente in minder dan een jaar tijd het eerste wokerestaurant van de stad. Het oorspronkelijke wokrestaurant, Tepan Jakkie Wok Wok, dat op deze plek acht jaar lang populair was bij winkelende gezinnen voor een stevige hap uit de Oosterse keuken, werd na een noodverordening van Falsema gesloopt. STRAKS.nl vroeg haar waarom:

Dat was nodig omdat er steeds meer klachten binnen kwamen over het onveilige werkklimaat bij het Tepan Jakkie Wok Wok. Het was er gewoon niet inclusief genoeg. Er werd bijvoorbeeld gediscrimineerd tussen de Japanse en de Chinese keuken. Erger nog, zelfs binnen de Chinese keuken werd onderscheid gemaakt tussen Szechuan en Kantonese gerechten. Sollicitanten die aangaven zich niet te identificeren als liefhebbers van ‘Oosters’ werden niet aangenomen. Werknemers die vonden dat de Peking Eend Speciaal ook best zonder vlees zou kunnen worden geserveerd, voelden zich niet vrij om zich daarover uit te spreken. Die klachten hebben wij toen binnen het college serieus genomen en we kwamen tot de slotsom dat het niet strookte met waar wij als gemeente voor staan.

Falsema verdedigt zich fel als wij haar vragen of het college op die manier niet teveel partijpolitiek laat doorschemeren. Immers, sinds SlinksGroen, de partij van Falsema, de grootste is in de stad, lijkt het voor veel traditionele ondernemers steeds moeilijker om aan de inclusiviteitseisen van de gemeente tegemoet te komen:

Ik werp de suggestie ver van mij dat ik een ‘inclusiviteitsdrammer’ zou zijn. Het waren echt niet alleen de wokrestaurants die aangaven dat er een groeiend probleem was. De inwoners van Monsterdam hebben gewoon het recht om niet gediscrimineerd te worden. Dat betekent dus ook dat je je veilig moet kunnen voelen om Italiaans te bestellen bij de Griek. Zelfs na herhaalde bezoeken van onze speciaal daarvoor opgeleide BOA’s, bleek dat er nog Turkse restaurants waren die bleven weigeren om hun klanten ook Indiase curry te serveren. We hebben een haringkraam een dwangsom moeten opleggen die bleef weigeren om de naam ‘Hollandsche Nieuwe’ te veranderen in ‘Europeesche Nieuwe’.

Falsema vervolgt: “SlinksGroen staat voor transparantie van bestuur, voor gelijke monniken en gelijk kappen, ook als zo’n monnik zich liever zou identificeren als non. De uitslagen bij de vorige verkiezingen lieten zien dat de inwoners van Monsterdam verlicht zijn en in meerderheid achter deze nieuwe koers staan. We hebben geleerd van de coronajaren en werken nu voor al ons beleid nauw samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Door slim met steunpakketten te schuiven, betaald uit belastinggeld, hoeven we nauwelijks nog te dreigen met het sluiten van horeca. Het bestuur van KHN begrijpt inmiddels ook wel dat als zij nog zicht willen blijven houden op een mooie bestuursfunctie ergens in de toekomst, dat ze dan beter gewillig mee kunnen werken. We hebben daarnaast ook veel expertise aangetrokken in het college om beter op de behoefte onze inwoners in te kunnen spelen. Zo is een van onze nieuwe wethouders, Stinkie Rijxman, overgekomen van de Publieke Omroep. Zij neemt een schat aan ervaring mee als het gaat om desinformatie en onveiligheid op de werkvloer.

Het zojuist feestelijk geopende, eerste wokerestaurant, Morning Glory, is in alle opzichten bijzonder. Het is een peperduur prestigeproject dat is betaald uit een combinatie van fondsen. De gemeente draagt miljoenen bij die zijn vrijgemaakt door de parkeergelden nog verder te verhogen, de gemeentelijke zwembaden te verplichten de temperatuur van het badwater te verlagen en door een speciale gemeentelijke belasting te heffen op vlees, huisdieren en leren schoenen. De Europese Commissie subsidieert het project in samenwerking met enkele grote investeerders uit zowel Big Tech als de voedingsindustrie. Falsema glundert:

We bouwen hier aan onze toekomst en dat mag wat kosten. Alle inwoners van Monsterdam zijn ervan doordrongen dat er een acute klimaatramp op ons afkomt die we alleen sámen onder controle kunnen krijgen. We zorgen er al langere tijd voor dat die angst actueel is en breed wordt gedeeld. De jongere generatie is daarbij onmisbaar en daarom zetten we er stevig op in om dit thema ook breed uit te meten op alle onderwijsinstellingen binnen onze gemeente. De samenwerking met de EU, met Big Tech en met de voedingsindustrie is alleen maar logisch. Zij hebben immers het geld en de expertise en op deze manier worden we minder gehinderd door de lokale democratie.

Niet alleen de bekostiging van Morning Glory is bijzonder, ook het restaurantconcept zelf is volledig toekomstbestendig, zo verzekert Falsema ons desgevraagd:

Het sleutelwoord achter het onvermijdelijke succes van deze klimaatinnovatie is ‘hybride’. Een ieder die mij goed kent, weet dat ik een persoonlijke band heb met het concept ‘hybride’. Hybride staat voor het recht om niet te hoeven kiezen. Hybride staat voor het gemak om van twee walletjes te kunnen eten. Ik kwam tot dat besef tijdens een ritje in mijn eerste Toyota Prius. Destijds werd ik door sommigen uitgelachen, maar ik wist direct dat een hybride leven de toekomst zou worden. Waarom zou iemand in de toekomst nog willen kiezen of een stellingname willen doen? Waarom stekkeren of tanken als het beide kan? Waarom nog kiezen welke toiletdeur je neemt? Waarom jezelf als ‘vleeseter’ of als ‘vegetariër’ moeten identificeren als er een hybride oplossing kan bestaan waardoor dat allemaal niet meer hoeft?

Hybride als standaardoplossing voor alles, dat past perfect bij de Monsterdammers. Polderen zit in onze cultuur. Wij maken geen keuzes; wij sluiten compromissen. Wij kiezen niet voor minder kilometers of voor meer asfalt, neen, wij staan gewoon in de file. Niemand wil het gezeur van een Zwarte Piet of een Witte; we willen allemaal het gemak van een roetveegpiet. Keuzes en principes staan alleen maar in de weg van gemak. Dat moeten we niet willen. SlinksGroen is leidend binnen die beweging en daarom fuseren we ook graag met andere partijen als blijkt dat onze principes niets meer waard zijn en louter nog in de weg staan. Hybride politiek is de toekomst. Liegen of de waarheid spreken, dat is zo zwart-wit, dat is ouderwets. De waarheid ligt immers in het midden, nietwaar? Of wel waar? Maar dat doet er dus niet meer toe, is onze nieuwe boodschap.

Wij interrumperen Falsema om te vragen waar ze eigenlijk heen wil en wat haar liefde voor ‘hybride’ te maken heeft met het concept achter dit eerste wokerestaurant. Zij verontschuldigt zich en pakt de draad weer op:

Sorry, ik liet me even meeslepen. Bij Morning Glory willen we alle Monsterdammers kennis laten maken met het gemak van hybride, het gemak om niet zelf na te hoeven denken of te hoeven kiezen. Bij binnenkomst wordt iedere bezoeker direct gescand. Slimme camera’s bij de deur zijn zo geprogrammeerd dat ze niet alleen gezichten kunnen herkennen, maar bijvoorbeeld ook lichaamsbouw. Drukgevoelige deurmatten wegen iedere bezoeker en met behulp van RFID-technologie worden ID-bewijzen en telefoons op afstand uitgelezen. Door de innige samenwerking met Big Tech en slimme, zelflerende algoritmen en artificial intelligence, is het zo mogelijk om binnen een fractie van een seconde van iedere bezoeker een profiel te generen. De computer bepaalt zo wie aan welke tafel zal zitten en wat het optimale dieet is dat bij iedere gast hoort.

Dat noemen we ‘Personalized Feeding’. Robots begeleiden de gasten naar hun tafel die allemaal van een eigen 3D-printer zijn voorzien. Bestellen hoeft bij Morning Glory niet meer. We hebben immers het profiel van de gast al bij binnenkomst bepaald en weten wat de optimale maaltijd zal zijn. Alle maaltijden komen direct aan tafel uit de 3D-printer rollen en zijn zelf ook volledig hybride. Ze zijn niet echt vegetarisch, maar ze zijn ook niet echt van vlees. Eigenlijk is het ‘vlees noch vis’.

Hemke Falsema lacht even om haar eigen woordspeling, neemt een slok water en gaat verder:

“De ingrediënten waar iedere maaltijd uit bestaat, zijn een hybride combinatie van natuurlijke en synthetische voedingsstoffen. De 3D-printers draaien op een mix van vermalen krekels, sprinkhanen en meelwormen. Ze bevatten extra eiwitten uit precisiefermentatie en diverse chemische additieven die door de voedingsindustrie zijn verzonnen en die via spoedprocedures door onze EU-partners ondemocratisch zijn goedgekeurd. Snelheid en gemak, daar draait het om. We gaan ook langzaam de woorden ‘maaltijd’ en ‘eten’ uitfaseren en onze gasten laten wennen aan de concepten ‘voeden’ en ‘vulling’.”

Overal in het wokerestaurant hangen monitors waarop de gasten tijdens het voeden naar de speciaal voor wokerestaurants gemaakte talkshows kunnen kijken waarin steeds de urgentie van een willekeurige crisis zal worden gekoppeld aan het belang van hybride voeding en een hybride life style. Het consortium heeft gedragswetenschappers ingehuurd en zij kwamen met dit idee om ‘narrow casting’ te integreren met ‘nudge theory’. Zo leren wij onze Monsterdammers tijdens het voeden wat goed burgerschap is, het belang van een hybride vulling en levensovertuiging en de gevaren van een eigen wil en eigen keuzes.

Als de gasten dan na het voeden voldoende gevuld zijn, vinden zij altijd een vrij, hybride toilet. Kiezen hoeft bij Morning Glory niet meer. Keuzevrijheid is ouderwets en dat zien we ook terug bij het afrekenen. Contant geld is niet meer nodig en het bedrag van de vulling wordt na het voeden direct ingehouden op de rekening van de gast bij de Europese Centrale Bank die iedere Monsterdammer inmiddels verplicht heeft. De ‘carbon footprint’ van de ingenomen vulling wordt dan via een koppeling met het digitale ID direct verrekend met het CO2-budget van de gast.

Als de gast onverhoopt toch nog over budget zou zijn gevoed, dan ligt er binnen twee weken vanzelf een extra blauwe enveloppe op de deurmat waarmee de gast de extra CO2-tax kan betalen. Dit ongemak zal overigens binnen enkele maanden verleden tijd zijn, zo verzekeren onze Big Tech partners ons. De artificial intelligence is zelflerend en het algoritme zal al snel in staat zijn om al vóór het voeden de vulling af te stemmen op het persoonlijke CO2-budget zodat niemand ooit nog meer vulling tot zich kan nemen dan de bedoeling is. De mogelijkheden van ‘Personalized Feeding’ zijn in feite onbeperkt.

De schemer valt en we moeten afronden. Omdat STRAKS.nl toch graag ook als een kritisch nieuwsplatform bekend staat, leggen we Hemke Falsema nog wat tevoren afgesproken moeilijke vragen voor. Een burgemeester moet immers ook kunnen verbinden. Hoe kijkt zij aan tegen de criticasters die vinden dat er bij het voeden met vulling bestaande uit meelwormen, spinkhanen en andere insecten te weinig oog is voor dierenwelzijn? Om een equivalent van een heerlijk geroosterd, vrije uitloop bio-kippetje te 3D-printen, moeten immers enkele duizenden insecten worden gekweekt, vermoord en vermalen. Hebben die dan geen recht op een goed leven? Waar blijft het Beter Leven Keurmerk voor deze diersoort? Falsema reageert als door een wesp [ook een insect, red.] gestoken:

Dat is desinformatie verspreid door insectweigeraars! Iedereen die in zijn jeugd weleens pootjes uit een insect heeft getrokken, weet dat daar niets mis mee is. Ik vermaakte mij als kind op saaie nazomermiddagen altijd graag met een treintje mieren, een vergrootglas en een zonnestraal. Heerlijk was die geur van verbrande mieren! Het verhaal dat insecten ook dieren zijn en leed zouden kunnen ervaren is via social media door dierontkenners de wereld in geholpen om de democratie te ondermijnen. Het is een giftige cocktail van extreem-rechtse diereneters en populisten die op deze manier staatsondermijnend bezig zijn. Om deze sentimenten de kop in te drukken, hebben wij inmiddels een IMT in het leven geroepen, een Insect Management Team. Zij gaan nauw samenwerken met RIVM, met bekende dierenartsen als Marion Koopmans en Ab Osterhaus en met de traditionele massamedia om de burgers van Monsterdam correct te informeren. Er komt een publiekscampagne onder de titel ‘Ik doe mijn riem los’ met bekende Monsterdammers om te onderstrepen hoe belangrijk hybride voeding is en vulling op basis van insecten.

Het is tijd. We bedanken burgemeester Hemke Falsema en stellen haar nog een laatste vraag over het fraaie ontwerp van Morning Glory, opgetrokken in de 17 tinten van de SDGs van de Verenidgde Naties. Waarom hangen er binnen nergens schilderijen? Verwacht zij soms een bezoek van actievoerders met secondelijm?

Wie het weet, mag het zeggen.”, verzucht zij waarna ze zich resoluut richting haar opgevoerde Toyota Prius begeeft die al een tijdje met ronkende motor op haar staat te wachten.