Home » Over Rijksvrijheid

Over Rijksvrijheid

De overzichtelijke gids door het vrije informatie- en medialandschap.

Voor de (zelf)kritische, online mediaconsument die makkelijke toegang wil krijgen tot de rijke bron van informatie die de nieuwe media te bieden hebben, biedt Rijksvrijheid.nl een handig en actueel overzicht van de hoofdrolspelers binnen uiteenlopende categorieën.

Informatie & Dialoog, Vereniging & Verbinding

In een tijd waarin het vrije woord steeds verder onder druk komt te staan en velen worden weggezet of buitengesloten vanwege andere perspectieven op wat zich in onze samenleving afspeelt, is het van belang om informatie, dialoog en reflectie te koesteren en te verdedigen.

Door vrij baan te geven aan de nieuwe generatie publicisten en journalisten die het gesprek durven aan te gaan en te reflecteren, juist óók t.a.v. onderwerpen die elders worden vermeden, draagt dit platform bij aan het delen van kennis en inzichten ten behoeve van vereniging en verbinding.

Steun dit particuliere initiatief

Rijksvrijheid.nl is een jong, particulier initiatief zonder winstoogmerk. Het is opgezet voor eigen risico en eigen rekening en wordt beheerd in de vrije tijd. Met de steun van bezoekers en gebruikers kan het uitgroeien tot een volwassen en serieus platform dat producenten en consumenten van de nieuwe, vrije media bij elkaar brengt en verbindt.

Uw steun, hoe bescheiden ook, is zéér welkom. Dit initiatief steunen en verder helpen kan doormiddel van een eenmalige of periodiek donatie. Op deze pagina leest u hoe ook ú kunt doneren. Dankuwel.

Waar staat Rijksvrijheid voor?

Centrale en lokale overheden bepalen steeds meer hoe het leven in Nederland geleefd moet worden. Zelfs op het niveau van de Rijksoverheid is er sprake van micromanagement op een schaal die in de recente geschiedenis niet eerder voor kwam. Er is sprake van microbemoeienis vanuit de Rijksoverheid met wat de burger wel of niet moet of mag doen. Steeds meer gaat dat aantoonbaar ten koste van de soevereiniteit. Zelfs daar waar de burger soeverein verantwoordelijkheid wil en kan nemen, wordt die mogelijkheid ingeperkt of ontzegd.

Er was in Europa ooit een periode gedurende welke er ‘rijksvrijen’ en ‘rijksvrije gebieden’ waren met een grotere mate van soevereiniteit. Daar hoorde een grotere mate van verantwoordelijkheid bij die werd afgelegd op een hoger niveau. Hierdoor geïnspireerd, staat Rijksvrijheid.nl voor een meer zelfstandige en verantwoordelijke burger die zich laat informeren, de dialoog zoekt en (zelf)kritisch reflecteert op wat er in de maatschappij speelt.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond Rijksvrijheid.nl. Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Geen zorgen, de nieuwsbrief is laagfrequent en verschijnt ca. 1-3 keer per maand.

 
 

Laat van u horen!

Gebruik onderstaand contactformulier om iets door te geven of een verzoek in te dienen.

Attributions

The birds in the logo are attributed to: Smashicons from www.flaticon.com
The ace of hearts in the logo is attributed to: prettycons from www.flaticon.com