Home » Blogs | Vlogs | Podcasts » Jorn Luka

Jorn Luka

De interviews met wetenschappers die niet aan het woord kwamen in de ‘main stream media’ gaven mij de kracht om verder op onderzoek uit te gaan.

Met mijn podcasts, vlogs, social media uitingen en alle andere initiatieven en plannen waar ik deel van uitmaak probeer ik bij te dragen aan de bewustwording van de mens.