Home » Portals | Overig » Juridisch | Recht » De Vrijheidsjurist

De Vrijheidsjurist

Vrijheid is niet onderhandelbaar.

Onze essentiële vrijheden, de rechten die als minimum waarborg gelden voor een menswaardig bestaan, staan ernstig onder druk en worden op disproportionele wijze ingeperkt. Wij juristen ontkennen niet dat het inperken van grondrechten een legitiem doel kan dienen, maar de duur en de aard wegen zwaar op de bevolking. Zeker wanneer er minder verregaande maatregelen kunnen worden getroffen waarmee hetzelfde doel kan worden bewerkstelligd, is een inperking moreel en juridisch verwerpelijk.